Det lille Husflidsblad

Klik her!

Mandagsaftener
Midtals Husflid
Bestyrelse
Vedtægter
Det lille Husflidsblad
Mandagsaktiviteter kl. 19 - 21.30 hver eller hver anden mandag, tirsdag eller onsdag. Efterår 2017 Mandag d. 11. sept. kl. 19 Vævning v. Birgit Nordborg 12 gange inden jul Mandag d. 18. sept. Snitning v. Arne - 6 gange Mandag d. 25. sept. Knipling v. Kirsten - 6 gange Onsdag d. 20. sept. Drejning v. Gunnar - 6 gange Mandag d. 25. sept. Drejning v. Gunnar - 6 gange Tirsdag d. 26. sept. Skæftning v. Egon Henvendelse / tilmelding til instruktørerne for drejning, snitning, skæftning og knipling. Arne Dreier tlf. 7447 3334 Kirsten Krogh tlf. 7445 3921 el. mobil 2889 9646 Gunnar Jensen mob. 2661 2634 Egon Christensen mob. 2398 2762 Prisen for 6 / 12 gange er kr. 150 / 300 + maskinleje Generalforsamling mandag d. 20. februar kl. 20.30 i Fryndesholmskolens håndgerningslokale. Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Valg til bestyrelsen: På valg er Inga, Christine, Ruth(?) 5. Valg af suppleanter 6. Valg af revisor 7. Indkomne forslag - senest d. 13. til Inga e-mail: ilseham@gmail.com 8. Eventuelt Se - og brug i øvrigt vores hjemmeside: www.midtalshusflid.dk Venlige hilsner og vel mødt - Inga Udstilling og afslutning Søndag d. 2. april kl. 11 - 14 i kantinen på Fryndesholmskolen
Midtals Husflid Snitning, drejning, knivskæftning og knipling foregår på Fryndesholmskolen i Fynshav, og vævning kan endnu fortsætte i Nordborg. Smedene er på Hjortespringbådens værksted i Holm. Midtals Husflid er en lokal husflidsforening, som er medlem af Fora. Foreningen har hjemsted i Fynshav, men har deltagere fra hele Als m. m.. Kernen i aktiviteterne er mandagsaftenerne (hver eller hver anden mandag sæsonen igennem). Midtals Husflid blev dannet i 1986 og ledes af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer og 2 suppleanter.Bestyrelsen Inga L. Selmer Hammer Løngang 26 1,tv, 6400 Sønderborg Tlf.: 2048 8118 E-mail: ilseham@gmail.com Christine Renner, Fryndeshave 6, Fynshav, 6440 Augustenborg Tlf.: 7447 4337 E-mail: alfred-renner@bbsyd.dk Egon Christensen, Højbo 1, Fynshav, 6440 Augustenborg Tlf.: 2398 2762 E-mail: gertrudegon@gmail.com Arne Dreier, Almsted 49, 6440 Augustenborg Tlf.: 7447 3334 E-mail: a.dreier@lycos.com Frede Jacobsen Gyden 17, Fynshav, 6440 Augustenborg Tlf. 7447 4957 / 7175 6077 Ruth Clausen Kock, Kornbæk 5,, 6440 Augustenborg Tlf.: 7447 4166 E-mail: ruthoghans@bbsyd.dk Gunnar Jensen, Nedergaden 8A, Fynshav, 6440 Augustenborg Tlf.: 2661 2634 E-mail: gunnarjensen@bbsyd.dk Suppleant: Inger Andersen, Bækgade 27, 6430 Nordborg