Det lille Husflidsblad kan ses her.
Udstilling af vinterens arbejder & afslutning

Søndag d. 7. april kl. 14
Udstilling kl. 10-14
Sognepræst ved Notmark kirke, Malene Freksen vil underholde i nogen grad på alsisk.

Mandagsaktiviteter kl. 19 - 21.30 hver eller hver anden mandag, tirsdag eller onsdag. Efterår 2018 Knipling
v. Kirsten Krogh, 7445 3921 mandag d. 17. september Snitning Arne Dreier, 7447 3334 mandag d. 17. september Kniv-skæftning v. Egon Christensen 2398 2762 / Frank Olsen tirsdag d. 18. september Drejning v. Gunnar Jensen, 2661 2634 mandag d. 19. septembe Drejning v. Gunnar Jensen, 2661 2634 mandag d. 24. september () Vævning v. Birgit Asmussen, 7445 3956 mandag d. 17. september (i Nordborg) Aktiviteterne foregår på Fryndesholmskolen i Fynshav - undtagen vævning Pris 150 kr. for 6 gange, 300 kr. for 12 gange + materialer og evt maskinleje. Kaffe medbringes. Se - og brug i øvrigt vores hjemmeside: www.midtalshusflid.dk Venlige hilsner og vel mødt - Inga Midtals Husflid Snitning, drejning, knivskæftning og knipling foregår på Fryndesholmskolen i Fynshav, og vævning kan endnu fortsætte i Nordborg. Smedene er på Hjortespringbådens værksted i Holm. Midtals Husflid er en lokal husflidsforening, som er medlem af Fora. Foreningen har hjemsted i Fynshav, men har deltagere fra hele Als m. m.. Kernen i aktiviteterne er mandagsaftenerne (hver eller hver anden mandag sæsonen igennem). Midtals Husflid blev dannet i 1986 og ledes af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen Inga L. Selmer Hammer Løngang 26 1,tv, 6400 Sønderborg Tlf.: 2048 8118 E-mail: ilseham@gmail.com Christine Renner, Fryndeshave 6, Fynshav, 6440 Augustenborg Tlf.: 7447 4337 E-mail: alfred-renner@bbsyd.dk Egon Christensen, Højbo 1, Fynshav, 6440 Augustenborg Tlf.: 2398 2762 E-mail: gertrudegon@gmail.com Arne Dreier, Almsted 49, 6440 Augustenborg Tlf.: 7447 3334 E-mail: arnedreier44@gmail.com Frede Jacobsen Gyden 17, Fynshav, 6440 Augustenborg Tlf. 7447 4957 / 7175 6077 Ruth Clausen Kock, Kornbæk 5,, 6440 Augustenborg Tlf.: 7447 4166 E-mail: ruthoghans@bbsyd.dk Gunnar Jensen, Nedergaden 8A, Fynshav, 6440 Augustenborg Tlf.: 2661 2634 E-mail: gunnarjensen@bbsyd.dk Suppleant: Anna Larsen