Det lille Husflidsblad kan ses her.

Mandagsaktiviteter kl. 19 - 21.30 hver eller hver anden mandag, tirsdag eller onsdag. Forår 2018 Knipling
begynder 9. januar kl. 16 og 19 på Fryndesholmskolen i Fynshav
Hver anden mandag Henvendelse til Kirsten Krogh, 7445 3921 Træ-snitning begynder 9. januar kl. 19 på Fryndesholmskolen i Fynshav Hver anden mandag Henvendelse til Arne Dreier, 7447 3334 Vævning begynder 9. januar kl. 19 i Nordborg Hver mandag kl. 19 v. Birgit Asmussen, 7445 3956 Kniv-skæftning begynder d. 3. januar hver uge på Fryndesholmskolen i Fynshav. Kniv-skæftning er hver uge. Henvendelse til Egon Christensen 2398 2762 Træ-drejning 1. begynder d. 11. januar kl. 19 på Fryndesholmskolen i Fynshav Hver anden mandag. 2. begynder d. 18. januar kl. 19 på Fryndesholmskolen i Fynshav, Hver anden onsdag Henvendelse til Gunnar Jensen, 2661 2634 Smedning af knive – kontakt Egon på mobil tlf. 2398 2762 Pris 150 kr. for 6 gange, 300 kr. for 12 gange + materialer og evt maskinleje. Kaffe medbringes. Se - og brug i øvrigt vores hjemmeside: www.midtalshusflid.dk Venlige hilsner og vel mødt - Inga Midtals Husflid Snitning, drejning, knivskæftning og knipling foregår på Fryndesholmskolen i Fynshav, og vævning kan endnu fortsætte i Nordborg. Smedene er på Hjortespringbådens værksted i Holm. Midtals Husflid er en lokal husflidsforening, som er medlem af Fora. Foreningen har hjemsted i Fynshav, men har deltagere fra hele Als m. m.. Kernen i aktiviteterne er mandagsaftenerne (hver eller hver anden mandag sæsonen igennem). Midtals Husflid blev dannet i 1986 og ledes af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen Inga L. Selmer Hammer Løngang 26 1,tv, 6400 Sønderborg Tlf.: 2048 8118 E-mail: ilseham@gmail.com Christine Renner, Fryndeshave 6, Fynshav, 6440 Augustenborg Tlf.: 7447 4337 E-mail: alfred-renner@bbsyd.dk Egon Christensen, Højbo 1, Fynshav, 6440 Augustenborg Tlf.: 2398 2762 E-mail: gertrudegon@gmail.com Arne Dreier, Almsted 49, 6440 Augustenborg Tlf.: 7447 3334 E-mail: a.dreier@lycos.com Frede Jacobsen Gyden 17, Fynshav, 6440 Augustenborg Tlf. 7447 4957 / 7175 6077 Ruth Clausen Kock, Kornbæk 5,, 6440 Augustenborg Tlf.: 7447 4166 E-mail: ruthoghans@bbsyd.dk Gunnar Jensen, Nedergaden 8A, Fynshav, 6440 Augustenborg Tlf.: 2661 2634 E-mail: gunnarjensen@bbsyd.dk Suppleant: Anna Larsen